واحد های شرکت مطلق کاران شرق

واحد مهندسی:
  با بهره گیری از مهندسین مجرب وکارآزموده در زمینه طراحی و مهندسی معکوس با استفاده از نرم افزارهای سه بعدی :
CATIA   و SOLIDWORKS و نرم افزارهای تحلیل مهندسی همچون   ANSYS , SOLIDWORKS SIMULATION طراحی وتست عملکرد را در محیط کامپیوتر انجام میدهند و پس از حصول نتیجه مطلوب به واحد تولید ارجاع میگردد.

 

واحد مهندسی شرکت مطلق کاران

واحد مهندسی شرکت مطلق کاران شرق

واحد مهندسی شرکت
واحد ماشینکاری وساخت:
  با استفاده نیرو انسانی ماهر وبا استفاده  از ماشین آلات CNC پیشرفته و با استفاده از تکنولوژی CAD/CAM/CAE   با قابلیت ماشینکاری قطعات دقیق با تلرانسهای ابعادی  بسته توانسته است محصولاتی با کیفیت مشابه نمونه های وارداتی تولید وعرضه نماید.

 

واحد ماشینکاری وساخت

واحدهای شرکت مطلق کاران

واحد کنترل کیفیت:

 کلیه مواد اولیه ورودی و کنترل کیفیت حین فرآیند تولید همچنین کلیه آزمونها و کنترلهای لازم جهت اطمینان از کیفیت محصول تولید شده در این واحد انجام میپذیرد همچنین به دلیل حساسیت و دقت ابعادی بالا در اندازه گیری قطعات از digitizer و CMM استفاده میشود.

 

واحد کنترل کیفیت

واحد کنترل کیفیت

واحد کنترل کیفیت